#100bouquets — 100 de zile, 100 de buchete YaU

Astazi anunt ince­pu­tul unui pro­iect aproape de sufle­tul meu … #100bouquets — 100 de zile, 100 de buchete YaU  !

Este un pro­iect la care lucrez de aproape 10 luni, care se va des­fa­suta in urma­toa­rele 100 de zile pe toate cana­lele YaU de comu­ni­care online. Proiectul se va fina­liza in febru­a­rie 2016, cu vari­anta elec­tro­nica, un #eBOOK#100bouquets, powe­red by YaU.

In fie­care zi voi posta un buchet YaU, nepu­bli­cat pana acum, in mare parte buchete de nunta, buchete moder­niste si necon­ven­tio­nale, in spi­ri­tul si sti­lul YaU.

Acest pro­iect repre­zinta moda­li­ta­tea YaU de a impar­tasi din viziu­nea noas­tra in mate­rie de arta flo­rala, este un expe­ri­ment pen­tru mine, un mod de antre­na­ment, dar si un mod de a impar­tasi cu voi dra­gos­tea pen­tru flori si arta florilor.

Proiectul va incepe de maine, iar in fie­care zi pe langa arti­co­lele pre­ga­tite pen­tru blog, voi publica cate putin din acest #eBOOK.

ENJOY #100bouquets, powe­red by YaU  !

Cu drag, Elena Toader


secret SANTA_Colectia YaU de Craciun 2014

Dragi Prieteni,

Sărbătorile se apro­pie şi inspi­raţi de această minu­nată peri­oadă a anu­lui am creat cole­cţia SECRET SANTA 2014. Facem această cole­cţie în fie­care an pen­tru sufle­tul nos­tru şi pen­tru voi cei care ne urmă­riţi şi ne susţi­neţi în demer­su­rile noas­tre. Am pre­gă­tit lumâ­nări îna­ri­pate, ste­luţe noro­cose, bră­duţi moderni şi cla­sici, coro­niţe, suporţi flo­rali şi toate gân­du­rile fru­moase pen­tru un Crăciun Fericit ală­turi de cei dragi.

Puteţi viziona cole­cţia SECRET SANTA 2014 pe prima pagină a site-ului nos­tru YaU Flori, iar la rubrica CATALOAGE YaU/Craciun 2014, veţi găsi infor­ma­ţii detaliate!

Multumim şi vă dorim să petre­ceţi Sărbători Fericite cu fami­li­ile şi pri­e­te­nii voştri!

Deoarece sunt rea­li­zate manual comen­zile mai mari de 5 bucăţi, vor putea fi ono­rate într-un inter­val de 7–10 zile de la momen­tul con­fir­mă­rii comen­zii. Comenzile pe ultima sută de metri vor fi ono­rate în limita tim­pu­lui dis­po­ni­bil şi al sto­cu­ri­lor existente!

Pentru deta­lii si comenzi:
iulian@yau.ro
tel: 0728189159

P.S share if you like :) !

yau craciun 2014

Foto: Sebastian MOISE


2014_YaU in IGLOO, aprilie

4 instalatii florale, in numarul din aprilie al revistei IGLOO :)!

YaU in gloo aprilie 2014_1

YaU in gloo aprilie 2014_2Multumim IGLOO :)!


2014_YaU in Casa si Gradina, aprilie

In numa­rul din apri­lie al revis­tei Casa si Gradina, VESTITORII PRIMAVERII va zam­besc fru­mos !

YaU in Casa si Gradina_aprilie 2014Multumim Casa si Gradina!


2014_YaU in IGLOO, martie

In numa­rul din mar­tie al revis­tei IGLOO, un scurt arti­col des­pre colec­ti­ile YaU — Wild Christams |cra­ciun 2013 si Vestitorii pri­ma­ve­rii| pri­ma­vara 2014.

YaU in Igloo martie 2014_1

YaU in IGLOO, martie 2014Multumim IGLOO :)!


2014_Interviu pentru COLORIFIC.ro

Multumim Colorific.ro pentru interviul despre flori si buchete de nunta :)!  Puteti citi mai mult AICI!

interviu YaU pentru Colorific.ro


2014_YaU in International Floral Art 14-15|editia JUBILEE

Am reu­sit din nou sa fim in selec­tia pen­tru albu­mul INTERNATIONAL FLORAL ART 14–15 | edi­tia JUBILEE, album edi­tat o data la 2 ani de edi­tura bel­gi­ana Stichting Kunstboek.

Este un album foarte impor­tant pen­tru toti cei pasio­nati de arta flo­ri­lor din intreaga lume (pro­fe­si­o­nisti sau ama­tori), iar fap­tul ca noi sun­tem pre­zenti din nou in acest album, ne-a adus o mare bucu­rie si onoare.

Lucrarea publi­cata este LUCRAREA 3 | CURSA FIARELOR DE CALCAT  :)!

YaU flori in international floral at 14-15-jubilee edition_ (1)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

toader_flatironsracing_1_wholeFloral design: Elena Madalina TOADER (YaU flori)

Credite foto: Sebastian Moise